Историјат - СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Title
Go to content


ПОЧЕЦИ СПОРТСКОГ ЖИВОТА У ПАРАЋИНУ

Решењем о упису у Регистар друштвених организација и удружења грађана Општине Параћин под редним бројем 110. уписан је Општински савез организација за физичку културу Параћин, са седиштем у Параћину (УП бр.204-1127 од 22.12.1989 год). Овај савез је преко свог представника и још 10. потписника - оснивача затражио упис у Регистар. Захтевом је истакнуто да је горе наведени савез од 1983. године радио у оквиру СИЗ-а за физичку културу Општине Параћин, те да се укидањем СИЗ-а указала потреба за посебном регистрацијом код надлежног органа. На конференцији одржаној дана 15.12.1989. године донета је одлука о накнадној регистрацији и усвојен нови статут. Циљ савеза је:’’ да између осталог ради на развоју физичке културе на принципима аматеризма, посебно оних одлука и садржаја који доприносе задовољавању потреба и интереса деце, омладине, радних људи и грађана’’.

Спортски савез општине Параћин (у даљем тексту Савез) основан је 23.9.1992 године и правни је следбеник Општинског савеза организација за физичку културу Параћин. Одлуком о оснивању Савеза, у којој се наводи 15. спортских организација са територије Општине Параћин у својству оснивача, извршена је регистрација Савеза код Секретаријата унутрашњих послова Параћин, решење УП бр. 204-797 од 16.11.1992. године. Скупштина општине Параћин 29.03.1996 године донела је Одлуку о реорганизовању – организовању Спортског савеза општине Параћин у Параћину бр.011-163/96-01 од 29.3.1996 године. Рад савеза регулисан је Статутом. За Секретара и лице овлашћено за заступање и представљање изабран је Живота Ђорђевић са завршеним факултетом за физичку културу. Дана 29.12.1997 године поднета је пријава за упис у Регистар спортских организација при Министарству за омладину и спорт чиме је Спортски савез општине Параћин уписан у Регистар под редним бројем 2384, Решењем 03. Број 660-5089-97 од 26. новембра 1998 године.

Телесно и физичко васпитање и вежбање у Параћину има традицију дугу преко сто година. Наиме, још крајем деветнаестог века по угледу на престоницу и друге веће градове у Србији, у Параћину се јављају иницијативе за оснивање такозваних витешких и гимнастичких друштава. По неким подацима 1897.године покренута је иницијатива на оснивању витешко-спортског друштва „Душан силни“ које је званично пошело са радом 1906.године а које је призашло из појединих спортских манифестација које су у поменутом периоду одржаване у Параћину као што су коњичке  и гимнастичке утакмице.

Традицију овог друштва наставиле су Соколске дружине а подружница Сокола у Параћину активно је радила на подизању спортске свести грађанства све до почетка другог светског рата.Најстарије забележене спортске активности  и то слетско – гимнастичке активности забележене су 1927.година а у организацији Сокола Параћина.

Традиција одржавања фискултурних слетова,после другог светског рата наставља се у оквиру првомајских парада а од 1957.године повезује се са прославама Дана Младости 25.маја сваке године. Захваљујући спортским ентузијастима који су поникли из поменутих спортских друштава у Параћину,почетком двадесетих година двадесетог века  формирају се и први спортски клубови, најпре фудбалски као што су Карађорђе, Стакларац, Параћински спортски клуб, Трговачки а тридесетих година интеграцујом неких фудбалскух клубова настаје Фк Јединство.

После другог светског рата формирају се и други спортски клубови,неки у оквиру спортских друштава а неки самостално. Тако су  основани и почели да се развијају кошаркашки, рукометни, одбојкашки, стонотениски, тениски, атлетски, шаховски и на крају Аеро-клуб „Наша крила“ који је постојао и пре другог светског рата а велике успехе постиже са изградњом спортског аеродрома у Давидовцу.

У зачецима је био и боксерски клуб који није заживео. Неки од ових клубова су имали организована такмичења у мушкој и женској конкуренцији. У оквиру Друштва за телесно васпитање „Партизан“ после другог светског рата развијао се,углавном,гимнастички спорт који је служио као базични за све остале спортове а из овог друштва проистекли су многи спортисти и спортски радници који су доприносисили развоју спорта у Параћину.

Прво спортско друштво у Параћину основано је јуна 1906. године као подружница Српског гимнастичарског друштва „Душан силни“.Тај датум се незванично узима као датум почетка развоја спорта на подручју општине Параћин. Прво званично спортско такмичење у Параћину одржано је 1915. године одигравањем фудбалске утакмице ђака - студената Параћина и припадника Енглеске војне мисије који се у то време налазили у нашем граду.

Посебно треба истаћи резултате карате, аеро, оријентиринг, атлетског и пливачког клуба, чији су чланови на међународним званичним такмичењима освојили одличија – медаље. Треба напоменути следеће клубове који су постигли значајне резултате за параћински спорт:
  • Женски кошаркашки клуб, остварио је највећи успех такмичењем у Првој савезној лиги у спортској 1970/71. и 1996/97. години;
  • Ватерполо клуб, остварио је највећи успех такмичењем у Првој савезној лиги у спортској 1996/97. години.
  • Фудбалски клуб “Јединство“ Параћин, као најстарији регистровани клуб у Параћину, остварио је највећи успех пласманом у осмину финала купа Југославије 1984/85. године, полуфинале спортске 1996/97. године и такмичењем у Другој савезној лиги Југославије 1995/96 године;
  • Женски рукометни клуб, остварио је највећи успех  такмичењем у Другој савезној лиги у периоду од 1991 – 95. године;
  • Мушки рукометни клуб остварио је највећи успех такмичењем у Другој савезној лиги такмичарске 1995/96.године.
        
Од свих регистрованих спортских клубова најпознатији је ФК „Јединство“ из Праћина који је основан под тим именим 1930. године спајањем Параћинског спортског глуба, „Карађорђа“ и „Шумадије“.


ИЗЛОЖБА СПОРТСКИ ДУХ ПАРАЋИНА


ГАЛЕРИЈА

Copyright © 2020 Спортски Савез Општине Параћин. Забрањено неовлашћено коришћење.СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ул. Бранка Крсмановића 45, 35250 Параћин

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ:
ПИБ: 101097820
Матични број: 7364750

КОНТАКТ:
Тел. / Факс:        +381 35 563 892
Књиговодство   +381 35 563 377


Copyright © 2020 Спортски Савез Општине Параћин.
Back to content