Избор спортисте године општине ПН - СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Title
Go to content
У избор најбољих спортиста и спортских екипа општине Параћин укључен је широк круг спортских радника и грађанство општине Параћин. Комисију за избор најбољих спортиста и спортских екипа ССОП чине:

- УПРАВНИ ОДБОР СПОРТСКОГ САВЕЗА (чланови Управног одбора)
- СПОРТСКИ  НОВИНАРИ  по позиву ССОП – (један представник редакције по одлуци Управног одбора ССОП).    
- ГЛАС ЈАВНОСТИ – резултати јавног гласања на сајту ССОП, односно на друштвеним мрежама ССОП.  

Спортска награда се додељује за протеклу календарску годину, почетком наредне године а најкасније до краја фебруара месеца. У случају ванредних околности додела награда се може одложити.

Copyright © 2020 Спортски Савез Општине Параћин. Забрањено неовлашћено коришћење.СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ул. Бранка Крсмановића 45, 35250 Параћин

ПОСЛОВНИ ПОДАЦИ:
ПИБ: 101097820
Матични број: 7364750

КОНТАКТ:
Тел. / Факс:        +381 35 563 892
Књиговодство   +381 35 563 377


Copyright © 2020 Спортски Савез Општине Параћин.
Back to content